Home > SAD > Wat doet de SAD

Wat doet de SAD

 

Download de pdf

 

De dienstverlening van de Schooladviesdienst Wassenaar bevindt zich op het terrein van onderwijs en het sociaal domein. De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) adviseert en begeleidt basisscholen en middelbare scholen in Wassenaar. Daarnaast is zij kernpartner van de gemeente Wassenaar binnen het Sociaal Team Wassenaar en de VE (Vroegschoolse Educatie) en voert in dit kader diverse werkzaamheden uit. Tevens is er een dienstverleningsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Regio Leiden. Ook geeft zij uitvoering aan het Gezond Actief Leefstijlakkoord.

Missie

De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij.

We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen. We werken afzonderlijk met één school en met meerdere scholen tegelijk. Zonder aan de profilering van de afzonderlijke scholen voorbij te gaan, biedt de Schooladviesdienst een basispakket van diensten aan alle scholen, waarbij tevens sprake is van sterke onderlinge samenwerking.

Stichting

Sinds juli 2008 is de Schooladviesdienst een stichting. De stichting ontvangt haar inkomsten uit een subsidie van de gemeente Wassenaar, uit bijdragen van de scholen en uit speciale projecten.

De SAD is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur.