Home > SAD > Medewerkers

Medewerkers van de SAD

De SAD werkt met een kern van vaste medewerkers en een groot netwerk van gespecialiseerde externen.

  

 • Jolanda Berkhout

  Jolanda

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  jberkhout@sadwassenaar.nl

  Linkedin Jolanda Berkhout
 • Wesley Bierens

  Wesley

  Buurtsportcoach/clubkadercoach

  Organiseert buursportactiviteiten en voert deze uit in de Gemeente Wassenaar. Daarnaast aanspreekpunt voor sportverenigingen en ondersteunt en adviseert bij uitdagingen, vraagstukken en doelen van de desbetreffende vereniging. 

  wbierens@sadwassenaar.nl

  Linkedin Wesley Bierens
 • Karen van der Bijl

  Karen van der Bijl

  Orthopedagoog

  Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas.

  kvanderbijl@sadwassenaar.nl

  Linkedin Karen van der Bijl
 • Renée Duivenvoorden

  Onderwijsspecialist

  Denkt mee over passend onderwijs voor elke leerling; wordt ingezet als deskundig advies nodig is en ondersteunt school in het proces van handelingsgericht arrangeren. Draagt daarnaast bij aan initiatieven van het samenwerkingsverband, is betrokken bij het verhogen van de kwaliteit van het samenwerkingsverband en coacht de scholen.

  rduivenvoorden@sadwassenaar.nl

  Linkedin Renée Duivenvoorden
 • Lieke de Jonge

  Lieke

  Onderwijsspecialist

  Begeleidt, ondersteunt, adviseert en traint scholen bij de (door)ontwikkeling van het onderwijs en de onderwijskwaliteit. 

  Werkt met directie, schoolteams en individuele leerkrachten aan de didactische en organisatorische ontwikkeling op diverse onderwijsinhoudelijke gebieden. 

   

   

  ldejonge@sadwassenaar.nl

  Linkedin Lieke de Jonge
 • Kirsten Keij

  Kirsten Keij

  Projectleider sport- en preventieakkoord

  Geeft samen met het kernteam sturing aan de uitvoering, doorontwikkeling en borging van het lokale sport- en preventieakkoord "Wassenaar in Beweging". 

  kkeij@sadwassenaar.nl

  Linkedin Kirsten Keij
 • Dominique Miedema

  Dominique

  Opvoedingsdeskundige/trainer Coole Kikker

  Houdt spreekuur voor ouders/ verzorgers met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Het spreekuur is volgens afspraak, telefoon 511 85 00.

  Dominique is ook trainer van de Coole Kikker.

  dmiedema@sadwassenaar.nl

  Linkedin Dominique Miedema
 • Jolanda Noort

  Jolanda

  Onderwijsadviseur VE

  Is gespecialiseerd op het terrein van Voorschoolse Educatie (beleid en uitvoering). Geeft o.a. scholing en coaching aan medewerkers van de kinderopvang.

  jnoort@sadwassenaar.nl

  Linkedin Jolanda Noort
 • Nicoline Paardekooper

  Nicoline Paardekooper

  Secretaresse

  Ontvangt als secretaresse bezoekers voor het opvoedingsspreekuur en voor de bibliotheek. Draagt zorg voor afspraken, correspondentie en documentatie. Onderhoudt de website.

  algemeen@sadwassenaar.nl

  Linkedin Nicoline Paardekooper
 • Marina Reehoorn-Luijk

  Marina

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  mreehoorn@sadwassenaar.nl

  Linkedin Marina Reehoorn-Luijk
 • Marco Schoonheijt

  Marco

  Bovenschools opleidingscoördinator

  Draagt zorg voor de plaatsing van stagiaires binnen het ScholenCollectief Wassenaar. Onderhoudt contacten met de Hogescholen, directies en stagiaires. Coacht en begeleidt de stagiaires en hun mentoren. 

  mschoonheijt@sadwassenaar.nl

  Linkedin Marco Schoonheijt
 • Lisette Varkevisser

  Lisette Varkevisser

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  lvarkevisser@sadwassenaar.nl

  Linkedin Lisette Varkevisser
 • Anne-Marie Visser

  Anne-Marie Visser

  Orthopedagoog-Generalist

  Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas.

  avisser@sadwassenaar.nl

  Linkedin Lisette Varkevisser
 • Chantal Velthuizen

  Administratief medewerker

  De administratief medewerker verricht diverse voorbereidende en uitvoerende administratieve werkzaamheden. Zij voert tevens werkzaamheden uit rondom inkoop, ICT en AVG. Draagt zorg voor het digitaliseren, archiveren en opruimen van documenten.

  cvelthuizen@sadwassenaar.nl

  Linkedin Chantal Velthuizen
 • Petra Wassenaar

  Petra Wassenaar

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  pwassenaar@sadwassenaar.nl

  Linkedin Petra Wassenaar
 • Dirk Wils

  Dirk Wiels

  Beweegcoach/clubkadercoach

  Organiseert en coördineert beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen in Wassenaar. Informeert en adviseert sport- en beweeg-aanbieders over inclusiviteit. Aanspreekpunt voor sportverenigingen voor advies en ondersteuning bij uitdagingen. Pakt vraagstukken van de desbetreffende verenigingen op of verwijst door.

  dwils@sadwassenaar.nl

 • Kim de Winter

  Kim de Winter

  Psycholoog / Coördinator inhoud en kwaliteit

  Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas. Adviseert en ondersteunt directies, schoolteams en individuele leraren op het gebied van schoolontwikkeling.

  kdewinter@sadwassenaar.nl

  Linkedin Kim de Winter
 • Kirsten Wolfert

  Kirsten Wolfert

  Directeur / bestuurder

  Heeft de dagelijkse leiding van de Schooladviesdienst, is voor de gezamenlijke scholen betrokken bij de bestuurlijke samenwerking en is adviseur van het Scholencollectief Wassenaar.

   

  kwolfert@sadwassenaar.nl

  Linkedin Kirsten Wolfert