Home > SAD > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Mevrouw drs. J.L.G Praktiek
  • De heer mr. G.P.G. Kunst
  • Mevrouw drs. A.M.E. de Ruiter RA

 

Voor contact met leden van de Raad van Toezicht kunt u contact opnemen met het secretariaat