Home > Scholen > Onderwijskundig

 

 

Onderwijskundig

De onderwijsadviseurs van de SAD ondersteunen de professionals in het onderwijs.

Directies

De SAD ondersteunt de directies bij de vele taken die zij hebben. Voorafgaand aan het schooljaar worden concrete afspraken gemaakt over de thema's die men voor de eigen school wil oppakken.
Gedurende het schooljaar vindt veel overleg plaats tussen directie en SAD. De bijdrage van de SAD is inhoudelijk en procesmatig. Soms heeft de ondersteuning de vorm van coaching.

Schoolbesturen

Ook individuele schoolbesturen kunnen de SAD raadplegen voor thema's als de toekomstige ontwikkeling van de school, het formuleren van een (bovenschoolse) missie of het concretiseren van het bestuursbeleidsplan. Op afspraak kan men de SAD consulteren.

Leerkrachten

Leerkrachten kunnen op de SAD een beroep doen wanneer zij zich verder willen professionaliseren. Ten aanzien van de didactiek van het lesgeven bijvoorbeeld of bij meer algemene vaardigheden zoals klassenmanagement of omgaan met verschillen tussen leerlingen. De begeleiding bestaat uit adviesgesprekken mede op basis van observaties tijdens het lesgeven. Ook voor de beginnende leraren en zij-instromers biedt de SAD ondersteuning op maat.