Home > Ouders > Sociale vaardigheidstraining

De Rots & Water training

Rots & Water is een sociale competentie/ weerbaarheidstraining voor kinderen. Het is een psycho-fysieke methode. Dit betekent dat actie, zoals spel, lichaamsoefeningen en simpele zelfverdedigingsvormen afgewisseld worden met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Doordat kinderen het eerst zelf voelen en ervaren kunnen ze er beter over nadenken en het later toepassen.

Het Rots & Water programma helpt kinderen bewust te worden van eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden. Het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. Kinderen worden zich meer bewust van hun eigen gevoelens en emoties zoals die zich in het lichaam uitdrukken.

Wat leren de kinderen?

  • Stevig staan, lopen en zitten
  • Aandacht bij jezelf houden en focussen
  • Grenzen voelen en aangeven
  • Met ogen, stem en lichaamshouding duidelijk en krachtig overkomen, zodat je beter voor jezelf op kan komen
  • Kracht in je eigen lichaam ervaren
  • Zelfverzekerd lopen, ook langs een (bedreigende) groep kinderen
  • De kracht van positief en negatief denken
  • Ontspannen in lichaam en denken
  • Angst overwinnen en doorzetten

Dit alles met als doel: je zeker voelen in je eigen lichaam en dit ook uitstralen!

Voor wie is de training?

Alle kinderen in groep 5 tot en met 8 van de basisschool, die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen, sociaal minder vaardig zijn of onzeker zijn. Maar ook voor fysieke kinderen die vanuit hun impulsiviteit of gedrag (eerst denken dan doen) vaak in conflict komen met anderen. En voor kinderen die moeite hebben om hun emoties te reguleren en daardoor sneller in botsing komen met anderen of zichzelf.

Wat houdt de training in?

De kinderen komen in een groepje van 10 bij elkaar. De gehele training bestaat uit 8 sessies van 1 uur. De training wordt op een donderdag gegeven van 15:30 tot 16:30 uur.
Ouders zullen een deel van sessie 4 en 8 aansluiten om te ervaren wat de kinderen leren. Daarnaast krijgen de ouders na iedere sessie een hand-out waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen.

Ieder kind ontvangt een eigen werkboekje waarin aantekeningen worden gemaakt en waarin het aangeleerde kort en bondig beschreven staat. Op die manier kunnen ze het nog eens terug lezen.

Parallel worden twee ouderavonden gehouden, waarin duidelijk gemaakt wordt wat er tijdens de training is besproken en wat er nog gaat komen. Daarnaast krijgen de kinderen na elke sessie een hand-out mee waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen.

Kosten

De kosten van de gehele training inclusief materiaal en gesprekken bedragen € 35,-.

Aanmeldformulier

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dominique Miedema via dmiedema@sadwassenaar.nl