Home > SAD

Raadhuis de Paauw, Wassenaar

 

De SAD is telefonisch bereikbaar van

maandag t/m donderdag

van 9.00 tot 13.00 uur

Over de SAD

De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: acht basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2200 kinderen.

Missie

De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij.

We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen. We werken afzonderlijk met één school en met meerdere scholen tegelijk. Zonder aan de profilering van de afzonderlijke scholen voorbij te gaan, biedt de Schooladviesdienst een basispakket van diensten aan alle scholen, waarbij tevens sprake is van sterke onderlinge samenwerking.

Stichting

Sinds juli 2008 is de Schooladviesdienst een stichting. De stichting ontvangt haar inkomsten uit een subsidie van de gemeente Wassenaar, uit bijdragen van de scholen en uit speciale projecten.

De SAD is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.