Home > Scholen > Cursusaanbod

Meld u snel aan voor de nieuwe cursussen!

 

AANMELDEN

Cursusaanbod 2017/2018

 •  

 •  

Via deze tool kunnen leraren van de Wassenaarse basisscholen zich inschrijven voor deelname aan een of meerdere bijeenkomsten voor het cursusjaar 2017-2018.

De bijeenkomsten zijn op HBO+/WO niveau.


Voor het schooljaar 2017 -2018 zijn de volgende nascholingen gepland:NT2 Expats: 20 september 13.30-15.30 uur

 

Lieke de Jonge, HCO

 

U vraagt om een adviseur die kan vertellen hoe de school om moet gaan met Expat-leerlingen. Leerlingen dus die 4 maanden of 4 jaar blijven. Vragen komen daarbij naar voren als:

 • Hoe ga je met deze leerlingen om?
 • Welke (taal) methode moet ik gebruiken?
 • Hoe pak je taal aan?
 • Wat doe je wel/niet?

 

De bijeenkomst mag informatief zijn maar mag ook een karakter van sparren hebben. Taal is een belangrijk deel van de middag.

 

 

Trauma & Hechting: 25 oktober 13.30-15.30 uur

 

Annemiek Wils, Shiningkids

 

Je moeder is zwanger van je en ziet geen uitweg meer in haar relatie. Je bent 3 maanden oud en met je moeder op de vlucht vanwege het geweld in je thuisland. Je bent 2 jaar en samen met je kleine broertje word je door je ouders afgegeven bij het kindertehuis, het is de laatste keer dat je hen ziet. Ingrijpende gebeurtenissen op een mensenleven. Wat doet dat eigenlijk met je? Als je een traumatische gebeurtenis op volwassen leeftijd ervaart, is het belangrijk dat je dit kunt verwerken, zodat je de draad daarna weer op kan pakken. Als dit niet (geheel) lukt, kan het resulteren in bijvoorbeeld depressie of PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en de rest van je leven bepalen. Een ingrijpende gebeurtenis meemaken op jonge leeftijd, heeft nog veel meer (verborgen) impact, met verstrekkende gevolgen. Om met heftige gebeurtenissen om te kunnen gaan, worden in het brein overlevingsmechanismen in werking gezet. Wat betekent dit voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke gevolgen heeft het op het gedrag en op het "zijn", kortom: op het verdere leven van een kind? Welk gedrag kun je in de klas tegenkomen, op welke signalen moet je alert zijn en wat kun je zelf doen als leerkracht? Tijdens deze lezing krijg je informatie over de impact van trauma's en hechtingproblematiek bij kinderen.

 

 

Coöperatieve Werkvormen: 1 november 13.30-15.30 uur

 

Kees Groenewegen, Auris

 

Uitbreiding/verdieping van kennis en vaardigheden m.b.t. coöperatief leren voor leerkrachten en IB-ers waarbij zoveel als mogelijk de (nieuwe) werkvormen actief ervaren zullen worden.

 • Ophalen voorkennis mbt CL
 • Ervaringen tot nu toe met CL
 • Wat lukt wel/niet
 • Wat kan er binnen mijn school verbeteren en hoe?
 • Een doorgaande lijn van onderbouw naar bovenbouw

 

Wat verder uit de vragenlijst naar voren komt als scholingswens m.b.t. CL

 

 

Mediawijsheid en mediagebruik: 15 november 13.30-15.30

 

Marieke van Osch

 

Als er iets snel verandert dan is het wel social-media. De precieze inhoud van de bijeenkomst is nog niet vast te stellen want wat nu in is, is op 15 november misschien helemaal uit. Naast de nieuwste trends zullen in ieder geval zullen de verschillende kanten van mediawijsheid aan bod komen en jouw rol als leraar hierin.

 

 

Friemel Wiebel 1 en 2 (prikkelverwerking): 24 januari en 14 februari 13.30-15.30 uur

 

Miranda van der Donk, AED

 

Met het volgen van deze workshop ben je je bewust van de invloed van de informatie uit de zintuigen op alertheid, Je hebt een kader om het gedrag van de leerlingen in de klas te interpreteren en je bent op de hoogte van mogelijkheden die er zijn om het gedrag te optimaliseren en de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Het zijn 2 bijeenkomsten en maximaal 25 personen.

 

 

Depressie: 21 maart 13.30-15.30 uur

 

Marloes van der Gaag, de Jutters

 

Er is veel bekend over depressieve stoornissen bij volwassenen en jongeren (12+). In de media is er steeds meer aandacht voor depressieve stoornissen en vooral suïcidaliteit. De World Health Organisation heeft een paar jaar terug een filmpje gemaakt over depressie ‘I had a black dog, his name was depression’. Het filmpje is meer dan 6,5 miljoen keer bekeken. Over depressie bij kinderen is minder bekend. Het komt echter wel voor. Een depressieve stoornis treedt bij ongeveer 1% van de kinderen op onder de 12 jaar (bron: Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie).

 

Hoe kun je depressieve klachten bij kinderen herkennen? Zien deze er hetzelfde uit als bij volwassenen? Hoe ontstaat een depressie bij kinderen? Wat kan er aan gedaan worden? En nog belangrijker; hoe kunnen we kinderen die risico lopen op een depressie, herkennen en helpen om te voorkomen dat zij een depressie ontwikkelen? Als leerkracht speel je een belangrijke rol in het signaleren van (risicofactoren van) depressieve klachten bij een kind.

 

In de bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de bovenstaande onderwerpen. Wat zijn de signalen waarvan we weten dat het kind risico loopt op de ontwikkeling van een depressieve stoornis en wat kan er met deze signalen gedaan worden?

 

 

Visueel leren en werken/Beelddenken: 18 april 13.30-16.00 uur (let op: 2 1/2 uur!!)

 

Marion van de Coolwijk, Kind in Beeld

 

Een lezing over de theorie en de praktijk van het visuele leersysteem bij mensen. Ons onderwijs werkt vanuit een talig, analytisch leersysteem. Kinderen met een visuele voorkeur hebben het vaak moeilijk op school. In de lezing wordt ingegaan op de geschiedenis, theorie en de praktijk van visueel denken. Hoe herken je dit? Wat kun je doen? Wat si de impact op het leren, gedrag en communicatie? Wat zegt de wetenschap? Een paar simpele testjes maken dat u uw eigen denkvoorkeur en die van de ander gaat herkennen.

 

 

Hooggevoeligheid bij kinderen/Hoogsensitiviteit: 23 mei 13.30-15.30 uur

 

Henk-Jan van der Veen, LiHSK

 

Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op:

 • Wat is hooggevoeligheid
 • De twee varianten bij hooggevoeligheid: hoogsensitief en hoogstimulatief
 • Wetenschappelijke onderbouwing
 • Herkenning en begeleiden van hoogstimulatieve kinderen

Eventuele relatie met stoornissen zoals ADHD/ADD

 

Naast een inleiding met eigen praktijkervaringen, is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

 

Boys & Girls: Onderwijsbehoeften jongens en meisjes: 30 mei 13.30 - 15.30 uur

 

Martijn Smoors, Onderwijs maak je samen


Deze bijeenkomst heeft als doel je kennis te laten maken met een aantal verschillen in het leren tussen jongens en meisjes. Door gebruik te maken van actuele inzichten kunnen we op eenvoudige en direct toepasbare wijze, onderwijsstrategieën laten aansluiten bij het leren van zowel jongens als meisjes.

Je krijgt inzicht in de kracht van onder andere beweging, visuele onderwijsstrategieën, interactie, het bieden van keuzemogelijkheid, en het relevant maken van het leerproces. Je leert welke aandachtspunten er zijn in het vinden van de aansluiting bij zowel jongens als meisjes.

Na de bijeenkomst ga je naar huis met een aantal bevestigingen van verschillen die je zelf al ontdekte tussen jongens en meisjes, maar zeker ook met nieuwe inzichten en vooral praktische vertalingen daarvan. Ik hoop dat deze ideeën zullen leiden tot enthousiasme, nieuwsgierigheid en een diepere kijk op het leerproces van alle kinderen in de klas.

 

 

 •