Home > Scholen > Cursusaanbod

Meld u snel aan voor de nieuwe cursussen!

 

Aanmelden >

Cursusaanbod 2016/2017

 • Via deze tool kunnen leraren van de Wassenaarse basisscholen zich inschrijven voor de deelname aan een of meerdere bijeenkomsten voor het cursusjaar 2015-2016.

 • De netwerk- en nascholingsbijeenkomsten zijn op HBO+/WO niveau.
 •  

  De netwerkbijeenkomsten
  De aard en de werkwijze van deze bijeenkomsten zijn bekend. Van elke Wassenaarse basisschool is steeds één specialist vertegenwoordigd in het netwerk.
  Tijdens elke bijeenkomst gaat het om:
  1.Verkrijgen van nieuwe informatie;
  2.Uitwisselen van ervaringen;
  3.Maken van gezamenlijke afspraken.
  De onderwerpen die aan de orde komen, worden in overleg bepaald. Voor deelname aan de netwerkbijeenkomsten ontvangen de betrokkenen een bewijs van deelname. Dit ten behoeve van hun bekwaamheidsdossier en/of portfolio.

 •  

  De nascholingsbijeenkomsten
  De nascholingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor geïnteresseerde leraren van de verschillende scholen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd wanneer er voldoende belangstelling is. In de regel geldt een minimum deelnemersaantal van 6. Bij de hiernavolgende bijeenkomsten krijgt men bij voldoende aanwezigheid een bewijs van deelname.

 •  

  Kindgesprekken                              ma.  19 september     15:30 – 17:00 uur

   

  Als leerkracht heb je de hele dag door gesprekken met leerlingen. Het merendeel van die gesprekken gaat over de leerstof maar in deze nascholing gaat het om de gesprekken waarin de mening en de beleving van de leerling  centraal staat. Deze kindgesprekken kunnen o.a. gebruikt worden om de onderwijsbehoeften van een leerling beter te begrijpen door de leerling daarover zelf te laten vertellen. Welke vormen van kindgesprekken zijn er? Welke vragen moet je als leraar stellen? Welke vaardigheden heb je als leraar hiervoor nodig? In de nascholing komen deze en andere onderwerpen aan bod. Je krijgt voorbeelden van gesprekken te zien en je gaat ermee oefenen.

  Deze nascholing voor de  leraren van groep 3 t/m 8 wordt verzorgd door de SAD medewerkers Caroliene Spierings en Monique van der Plas

   

   

  Automatiseren en memoriseren            do. 6 oktober 15:30 – 17:00 uur

   

  Automatisering is de basis voor een goede rekenontwikkeling. Welke rol speelt memoriseren hierbij? Wat is het verschil tussen automatiseren en memoriseren. Wat is de plaats van automatiseren en memoriseren binnen de rekenleerlijnen? Wat kun je als leraar doen als een leerling niet vanzelf tot geautomatiseerde rekenkennis komt? Wat zijn aantrekkelijke oefenvormen voor het automatiseren? Allemaal vragen die in de nascholing aanbod zullen komen.  

   

  Deze nascholing voor de leraren van groep 3 t/m 8 wordt verzorgd door Mireille van Leeuwen, onderwijsadviseur van de SAD.

    

  Spel? Gewoon doen!                   woe. 12 oktober         13:30  - 15:00 uur

  Spelstimulering in de kleutergroep

   

  In de kleutergroepen moet en mag volop gespeeld worden. De leerkrachten zijn de spil om uitnodigend, rijk en weloverwogen aanbod te creëren voor zowel binnen als buitenspel.

  In deze nascholing gaan we in op het inrichten van de hoeken en het begeleiden van het spel vanuit een ontwikkelingsgerichte visie.

  Na deze nascholing ga je met spelideeën voor een gestructureerd en voorbereid spelplan de deur uit.

   

  Deze nascholing wordt gegeven door Saskia Kaptein. Zij is gecertificeerd trainer Startblokken van Basisontwikkeling; een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Saskia werkt als leraar groep 1-2 op basisschool ’t Palet, geeft trainingen op Pabo InHolland en aan de Lucasacademie.

  Deze nascholing is met name voor de leraren van groep 1 en 2.

   

   

   

  Rouwverwerking                    do. 10 november        15.30-17.00 uur

   

  Op een school kan er een leerkracht, een kind of een ouder dood gaan. Een hele ingrijpende gebeurtenis. Hoe praat je daarover en wat is comfortabel voor alle partijen? Aan de hand van verschillende werkvormen hoopt Johanneke de Vries jullie te kunnen helpen met dit gevoelige doch zeer belangrijke onderdeel van het leven.

   

  Johanneke de Vries, is Orthopedagoog en Rouwdeskundige. Sinds 4 jaar heeft zij een eigen praktijk in Den Haag en geeft workshops aan leerkrachten over hoe om te gaan met de dood in de klas.

  Deze nascholing is voor alle leraren van groep 1 t/m 8.

    

  Hoor en zie mij in een echtscheiding      woe. 18 januari          13.30-16.30 uur


  Bij een scheiding gaan twee mensen uit elkaar als partners, maar niet als ouders. Dit is vaak iets waar niet goed bij stil wordt gestaan. Hoe kan je ouders er toe zetten dat zij beiden de ouder rol blijven vervullen en hoe voorkom je dat het belang van het kind naar de achtergrond vervaagt?
  In deze nascholing delen ervaringsdeskundigen trainers hun persoonlijke ervaringen met betrekking tot de scheiding van hun ouders. Ze vertellen de deelnemers in alle openhartigheid hoe zij de scheiding beleeft hebben, wat hen had geholpen en hoe professionals een belangrijke rol hadden kunnen vervullen in het scheidingsproces.

  Welke gesprekstechnieken, los van wat in de theorie aangereikt wordt, werken wel en juist niet voor kinderen in een scheidingssituatie.

   

  Deze nascholing wordt verzorgd door trainers van de stichting Augeo. Zij willen met hun trainingen ervoor zorgen dat professionals leren hoe zij kinderen kunnen begeleiden die met deze problematiek te maken hebben.

  Deze nascholing is voor alle leraren van groep 1 t/m 8.

   

   

  (Begrijpend) Luister je wel?....                 woe. 25 januari en 15 februari

  Woordenschat en begrijpend luisteren                                                        13:30 – 15:00 uur           

   

  Twee bijeenkomsten waarin woordenschat en begrijpend luisteren centraal staan. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat alle kinderen het prentenboek begrijpen en kunnen verdiepen op de tekst?  In de twee bijeenkomsten onderzoeken we hoe je  de hele groep betrokken kan krijgen door aan te sluiten op hun niveau; van NT-2 tot verdiepingsvraag!

   

  De nascholing bestaat uit 2 bijeenkomsten en wordt gegeven door Remko Appel. Deze nascholing is met name voor de leraren van groep 1-2 met een uitloop naar groep 3.

  Remko Appel is een zelfstandig onderwijsadviseur voor het jonge kind 0-6 jaar.  Hij begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven o.a. bij het vormgeven van onderwijs aan jonge kinderen.  Remko heeft 10 jaar in Den Haag gewerkt in een groep 1-2.  Een motto  van Remko is ‘hou het vooral praktisch!’

  Deze nascholing is met name voor de leraren van groep 1-2 en 3.

 •  

  Er was eens …. een anderstalige leerling   woe. 8 februari 13:30 – 16:30 uur

  Taalontwikkeling en woordenschat bij anderstaligen         

   

  In de nascholing worden kort de achtergronden van anderstalige kinderen bij het leren van het Nederlands besproken. Hoe kun je als groepsleraar het Nederlands aanleren aan anderstalig kinderen. Waar moet je rekening mee houden bijvoorbeeld bij de lidwoorden en het maken van zinnen, wat is de NT2-didactiek.

   

  Josée Coenen verzorgt deze nascholing. Zij is een specialist in taalonderwijs aan anderstaligen. Zij was als leraar NT2 werkzaam aan de pabo en heeft verschillende methodes voor niet- Nederlandstaligen geschreven zoals ‘Zien is snappen’, ‘De Bovenkamer’ en ‘Woorden in prenten’.

  deze nascholing is met name voor de leraren van groep 4 t/m 8.

    

   

  The black dog: depressieve klachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd

  Omgaan met depressie                      woe. 5 april 13:30 – 15:00 uur

   

  Er is veel bekend over depressieve stoornissen bij volwassenen en jongeren (12+). In de media is er steeds meer aandacht voor depressieve stoornissen en vooral suïcidaliteit. De World Health Organisation heeft een paar jaar terug een filmpje gemaakt over depressie ‘I had a black dog, his name was depression’. Het filmpje is meer dan 6,5 miljoen keer bekeken. Over depressie bij kinderen is minder bekend. Het komt echter wel voor. Een depressieve stoornis treedt bij ongeveer 1% van de kinderen op onder de 12 jaar (bron: Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie).

   

  Hoe kun je depressieve klachten bij kinderen herkennen? Zien deze er hetzelfde uit als bij volwassenen?  Hoe ontstaat een depressie bij kinderen? Wat kan er aan gedaan worden? En nog belangrijker; hoe kunnen we kinderen die risico lopen op een depressie, herkennen en helpen om te voorkomen dat zij een depressie ontwikkelen? Als leerkracht speel je een belangrijke rol in het signaleren van (risicofactoren van) depressieve klachten bij een kind.

   

  In de bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de bovenstaande onderwerpen. Wat zijn de signalen waarvan we weten dat het kind risico loopt op de ontwikkeling van een depressieve stoornis en wat kan er met deze signalen gedaan worden?

  Deze nascholing is voor alle leraren van groep 1 t/m 8.

     

  ABC voor kleuters…                                                   ma. 15 mei 15:30 – 17:00 uur

  Fonemisch en fonologisch bewustzijn

   

  Waar hebben we het nu eigenlijk over bij deze termen.  In de workshop bespreken we de inhoud van fonemisch en fonologisch bewustzijn en hoe je dit morgen in de groep kan vormgeven.

   

  De nascholing wordt gegeven door Remko Appel. Remko is een zelfstandig onderwijsadviseur voor het jonge kind 0-6 jaar.  Hij begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven o.a. bij het vormgeven van onderwijs aan jonge kinderen.  Remko heeft 10 jaar in Den Haag gewerkt in een groep 1-2.  Een motto  van Remko is ‘hou het vooral praktisch!’

   

   Omgaan met faalangst                                                        ma. 22 mei 15:30 – 17:00 uur

   

  Veel kinderen kampen met faalangst. Ze zijn bang om fouten te maken en gaan daarom steeds meer situaties vermijden. Daardoor krijgen ze niet de gelegenheid om te ervaren dat de angst meestal onterecht is. Kinderen ontwikkelen door angst niet een gezond zelfbeeld.

  In deze nascholing worden tips gegeven hoe om te gaan met faalangst. Bijvoorbeeld hoe paniekgedachten kunnen worden omgezet in helpende gedachten. Hierdoor zien kinderen in dat ze veel dingen best goed kunnen en dat fouten maken niet rampzalig is.

   

  Deze nascholing wordt gegeven door Berry Besuijen.  Zij is directeur van SBO school

  Het Avontuur in Den Haag,  tevens is Berry PBS-coach.

  Deze nascholing is voor alle leraren van groep 1 t/m 8