Home > Scholen > Cursusaanbod

Meld u snel aan voor de nieuwe cursussen!

 

AANMELDEN

Cursusaanbod 2018/2019

  •  

  •  

Via deze tool kunnen leraren van de Wassenaarse basisscholen zich inschrijven voor deelname aan een of meerdere bijeenkomsten voor het cursusjaar 2018-2019.

De bijeenkomsten zijn op HBO+/WO niveau.


Voor het schooljaar 2018 -2019 zijn de volgende nascholingen gepland:


Teach like a champion - Het Jonge Kind 2.0, door Saskia van den Akker van CED

25 september 2018, 15:30 – 17:00 uur

In deze inhoudelijke, actieve en inspirerende workshop maken de leerkrachten kennis met didactische technieken die beschreven zijn door de Amerikaan Doug Lemov in zijn boek Teach Like a Champion. Een aantal van deze technieken is heel goed bruikbaar in het onderwijs aan jonge kinderen. In de workshop Teach Like a Champion wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk, zodat alle leerkrachten er direct mee aan de slag kunnen in hun eigen groep.  Door middel van filmfragmenten en actieve opdrachten maken de leerkrachten kennis met verschillende technieken. De technieken zijn effectief en laagdrempelig. Er zijn uiteenlopende technieken, bijvoorbeeld gericht op het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen of die helpen om leerlingen betrokken te houden.  Deze workshop kan gevolgd worden zonder het boek Teach Like a Champion in bezit te hebben.  De workshops zijn breed toegankelijk en geschikt voor alle leerkrachten. Het is geen voorwaarde om vanuit een specifiek concept te werken.  Het doel van de workshop is dat leerkrachten inhoudelijke informatie over het onderwerp krijgen en enthousiast raken om tijdens de workshop en daarna de nieuwe informatie toe te passen in hun eigen situatie.

 

Communiceren met ouders, door Renate den Engelse van Parenticom

10 oktober 2018, 13:30 – 15:30 uur

Tijdens deze workshopfrissen we de communicatieve vaardigheden op en stellen we de lastige gesprekken met ouders centraal. De deelnemers leren hoe zij helder en professioneel kunnen communiceren met ouders door: - Leiding houden in gesprekken - Professioneel grenzen aan geven - Omgaan met weerstand en emotionele reacties Doe-elementen worden afgewisseld met theorie, de deelnemers gaan met handvatten naar huis om de volgende dag het gesprek aan te gaan. We spelen in op casussen uit de praktijk, door de inzet van een trainingsacteur leren deelnemers nog meer door ervaren en beleven.

 

Werkdruk, wat kun je er zelf aan doen? Door Inge van Raaij van CIEP

7 november 2018, 13:30 – 15:30 uur

Als leerkracht heb je hoe dan ook te maken met werkdruk. Of het nu komt de hoeveelheid werk, commissies en projecten. Door wat er in het licht van passend onderwijs van je wordt gevraagd. Of door steeds mondiger wordende ouders en veranderende sociaal-culturele samenstelling binnen een groep. Aan die omstandigheden kunnen we niet veel veranderen. Vaak is er wel een hoop te winnen in de manier waarop we ernaar kijken en ermee omgaan. Dat is waar Persoonlijk leiderschap over gaat. Over zelf regie nemen over wat er op je af komt. Zowel persoonlijk als professioneel. Wil je meer rust en overzicht in je hoofd en in je werk? Effectief handelen, gemakkelijker beslissingen kunnen nemen en prioriteiten kunnen stellen? Met het mentale gereedschap van CiEP heb je een stevig fundament voor plezier en voldoening in je werk en een gezonde werk/privé-balans.

 

Zwakke concentratie, zwakke werkhouding, door Berry Besuijen

20 november 2018, 15:30 – 17:00 uur

In deze 1,5 uur durende ‘inspiratie’-bijeenkomst ontvang je praktische en concrete handvatten voor het omgaan met kinderen met een zwakke werkhouding en een zwakke concentratie. Wat zijn de good practices vanuit het Speciaal Basisonderwijs? Gedrag wordt vaak verklaard uit kenmerken van het kind of uit omstandigheden: ‘Hij kan zich niet focussen, want hij heeft ADHD’ of ‘ het ligt aan de thuissituatie, daar zijn veel problemen’. Hoewel deze verklaringen nuttig zijn om het gedrag te begrijpen, dragen ze niet altijd bij aan een oplossing. De vragen blijven: ‘Hoe krijg ik dit kind betrokken bij de instructie? Hoe zorg ik ervoor, dat ik niet verzand in heel veel correcties? Hoe kan ik met dit kind een plan maken om, ondanks zijn drukke gedrag, toch aan zijn taak te gaan werken? In deze bijeenkomst zullen we ons niet zozeer focussen op de oorzaken, maar vooral met elkaar zoeken naar wat in de praktijk werkt!

 

Mindmap, door Renée Bakker van de AED

23 januari 2019, 13:30 – 15:30 uur

Mindmappen is een effectieve methode om informatie te verwerken. Het is een eenvoudige techniek om  gedachten te ordenen en het leren leuker en makkelijker te maken. Door te werken met sleutelwoorden, plaatjes, kleuren en symbolen gebruiken we onze linker- en rechterhersenhelft sámen en benutten we onze hersenen beter met een factor 5-10.  De leeropbrengst is groter en de leerstof is sneller uit het lange termijn geheugen op te halen.

In deze workshop wisselen we theorie en praktijk af.

Opbrengst: De dag na de workshop kun je met deze studietechniek direct aan de slag op de werkvloer.

 

Formatieve assessment integreren in de praktijk, door Ruurd Adrian van het HCO

18 februari 2019, 15:30 – 17:00 uur

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met Formatieve Assessment (FA). Het doel van FA is om meer eigenaarschap van het leren bij leerlingen te krijgen. En daarvoor kun je een aantal zaken in je les doen. 3 hoofdvragen staan daarbij centraal, namelijk: waar ga ik als leerling naar toe, waar sta ik in het leren t.o.v. dit leerdoel en wat wordt vervolgens mijn volgende stap. We staan daarbij in de workshop kort stil bij de achterliggende theorie en gaan vooral ook aan de slag hoe je FA handen en voeten geeft in je les. 

 

Gedifferentieerd Engels, door Lauren Salomons van VVTO & CLIL

17 april 2019, 13:30 – 15:30 uur

In deze interactieve workshop leer je hoe je op een uitdagende manier Engels geeft aan meerbegaafde, (near-)native en vergevorderde leerlingen. Je krijgt tips en werkvormen voor differentiatie in alle groepen. Waar hebben leerlingen behoefte aan en met welke didactiek speel je hier spelenderwijs & communicatief op in? Ook kijken we naar opdrachten uit diverse methodes: hoe kun je ze aanpassen aan meerdere niveaus en meerdere leerstijlen? Alle werkvormen zijn direct zijn toe te passen in je eigen klas.

 

Friemel Wiebel, door Miranda van der Donk van de AED

8 en 22 mei 2019, 13:30 – 15:30 uur

Met het volgend van deze workshop ben je je bewust van de invloed van de informatie uit de zintuigen op alertheid, Je hebt een kader om het gedrag van de leerlingen in de klas te interpreteren en je bent op de hoogte van mogelijkheden die er zijn om het gedrag te optimaliseren en de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Het zijn 2 bijeenkomsten en maximaal 20 personen.

 

21e Eeuwse vaardigheden en Wereldoriëntatie, door Hans van Elderen van Malmberg

13 maart 2019, 13:30 – 15:30 uur

Een voor de hand liggende combinatie ?!

Maar hoe pak je dat in dagelijkse praktijk aan met de middelen/methodes die op iedere school verschillend zijn.

In opdracht van uitgeverij Malmberg is er een model ontwikkeld waarin 21e -eeuwse vaardigheden en vaardigheden uit Wetenschap en Technologie, onderzoekend en ontwerpend leren, geclusterd worden. Het model bestaat uit 5 taken, die staan voor situaties, waarmee kinderen (en volwassenen) regelmatig te maken hebben: je moet bijvoorbeeld een antwoord vinden op een vraag, een probleem oplossen of iets uitdenken. Het model is methode onafhankelijk inzetbaar, dus voor alle scholen in Wassenaar bruikbaar.

In deze bijeenkomst wordt duidelijk, waarmee je als school rekening moet houden als je nadenkt over 21e eeuwse vaardigheden en wereldoriëntatie. We vertellen over het vijf-taken-model en gaan praktisch aan de slag, zodat je het model in je volgende wereldoriëntatieles kunt toepassen.


 

 

 

  •