Home > SAD > Vacatures

Er zijn twee vacatures bij de SAD

ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG

De Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) is werkzaam voor de Wassenaarse basisscholen. Wij doen dit door het bieden van begeleiding en advies aan leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbesturen. Ons doel is ervoor zorgen dat leerlingen, leerkrachten en directies zich optimaal kunnen ontwikkelen en wij doen dit door integraal te werken met onze ketenpartners in onderwijs en zorg. Per 1 november 2019 zoeken wij een orthopedagoog/psycholoog die ons team kan versterken.

 

Taken   

In deze functie ben je eerstverantwoordelijk voor:

·         Psychodiagnostisch onderzoek van leerlingen 

·         Oudergesprekken 

·         Observatie van leerlingen in groepen 

·         Leerling besprekingen op de scholen 

·         Participatie in het Centrum Jeugd en Gezin

·         Overleg met hulpverleners en instanties 

·         Consultatie met betrekking tot individuele leerlingenzorg voor ouders en scholen

·         Begeleiding stagiaires 

  

Daarnaast draag je je kennis over, onder andere via: 

·         Netwerk- en nascholingsbijeenkomsten leerlingenzorg 

·         Begeleiding bij schoolontwikkeling

·         Interne overleggen

 

Wie zoeken wij? 

·         Je bent psycholoog of orthopedagoog en hebt 5-10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (GZ of OG is een pré).

·         Je bent ervaren in het uitvoeren van psychodiagnostiek.

·         Je hebt onderwijskundige kennis en ervaring.

·         Je kunt integraal denken.

·         Je gaat uit van mogelijkheden en kansen in plaats van te denken in beperkingen.

·         Je bent in het bezit van uitstekende vaardigheden op het terrein van communicatie, coachen en samenwerken.

·         Je kunt goed schakelen tussen en samenwerken met verschillende doelgroepen (ouders, leerkrachten, IB-ers en directeuren).

·         Je bent onafhankelijk, oplossingsgericht, proactief en integer.

·         Je bent klant- en kwaliteitsgericht en neemt je pro-actief verantwoordelijkheid voor je werk.

 

Wat bieden wij?  

In eerste instantie een tijdelijke functie van een jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar, waarbij bij goed functioneren gedurende twee jaar een vast contract tot de mogelijkheden behoort.   

Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal 11 van de CAR UWO €3348 - €4859. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is bij 0,89 FTE wat overeenkomt met 32 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je 38 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties.

  

Informatie en reageren?  

Mocht u interesse hebben voor deze vacature dan ontvangen wij graag uw brief voor 18 september. U kunt uw brief en CV sturen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. mw. K. Wolfert. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met mw. K. de Winter, coördinator: 06-46654657. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23-9 (ronde 1) en donderdagochtend 26-9 (ronde 2).


 

ONDERWIJSSPECIALIST PASSEND ONDERWIJS

 

De Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) is werkzaam voor de Wassenaarse basisscholen. Wij doen dit door het bieden van begeleiding en advies aan leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbesturen. Ons doel is ervoor zorgen dat leerlingen, leerkrachten en directies zich optimaal kunnen ontwikkelen en wij doen dit door integraal te werken met onze ketenpartners in onderwijs en zorg.

 

Wij zoeken per direct een onderwijsspecialist die ons team kan versterken. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. De onderwijsspecialist is echter in dienst van de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar. Om de functie in de volle breedte te kunnen uitoefenen, dient je academisch opgeleid te zijn en is onderwijservaring noodzakelijk.

 

Taken 

Ondersteuning  op scholen m.b.t. uitvoer van handelingsgericht werken en integraal arrangeren.

 

·         adviseert en ondersteunt scholen bij het handelingsgericht werken en het integraal

          arrangeren en bevordert de kwaliteit hiervan;

 

·         ondersteunt intern begeleiders bij de uitvoering van hun regietaak binnen de school en

          stimuleert kennisdeling tussen intern begeleiders en binnen het SWV;

 

·         signaleert ondersteuningsbehoeften bij de scholen;

 

·         doet voorstellen voor ontwikkeling of aanpassing van het beleid van het SWV.

 

 Deelname ondersteuningsteams rondom individuele leerling

 

·         participeert in ondersteuningsteams en (casus)overleggen met het speciaal (basis)onderwijs

          en denkt op niveau van leerling, ouders en school mee;

 

·         adviseert over integrale arrangementen (evt. met jeugdconsulent over zorg) en organiseert

          deze i.s.m. intern begeleider;

 

·         maakt de verbinding met het expertteam en met de jeugdconsulent van het CJG;

 

·         beoordeelt aanvragen voor ondersteuning vanuit het expertteam.

 

Voorbereiden en aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen

 

is betrokken bij aanvragen van en verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen middels opstellen van deskundigheidsverklaring en beslist namens samenwerkingsverband over toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs.

 

Kennis en vaardigheden

 

·         Brede kennis op het gebied van onderwijsondersteuning en –advisering.

 

·         Inzicht in de mogelijkheden van de sociale kaart (onderwijs en zorg).

 

·         Snel kunnen analyseren van problemen en adviseren tot passende oplossingen.

 

·         Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

 

·         Onafhankelijk, oplossingsgericht, proactief en integer zijn.

  

Wat bieden wij?  

 

In eerste instantie een tijdelijke functie van een jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar, waarbij bij goed functioneren gedurende twee jaar een vast contract tot de mogelijkheden behoort. 
Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal 10 of 11 van de CAR UWO €4.225 tot €4.859. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is bij voorkeur 0,94 FTE, wat overeenkomt met 34 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je 40,3 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties.

  

Informatie en reageren?  

 

Mocht je interesse hebben in deze vacature dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk  voor 18 september. Je kunt je sollicitatie mailen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. mw. K. Wolfert. Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met mw. K. de Winter: 06 46654657. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23-9 (ronde 1) en donderdagochtend 26-9 (ronde 2).