Home > Nieuws

Onderwijsnieuws

 • 2019-07-10

  Vakantie!!

  De  SAD is gesloten van 22 juli t/m 30 augustus 2019.

  Lees verder >

 • 2019-04-09

  Op maandag 1 april ondertekenden de SAD, de schoolbesturen en de gemeente het Convenant

  De SAD ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: acht basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2100 kinderen. De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij. In het convenant worden de wederzijdse meerjarenintenties over beleid en financiering vastgelegd, zodat de SAD continuïteit kan blijven bieden in haar werkzaamheden.

  Lees verder >