Home > SAD > Medewerkers

Medewerkers van de SAD

 • Vincent

  Vincent

  Coördinator Talentum

  Bevordert en versterkt een structurele samenwerking tussen de scholen, bso, peuterspeelzalen en instellingen/organisaties  op het gebied van welzijn, sport, cultuur, natuur, wetenschap en techniek. Dit ter stimulering van talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Wassenaar. Hij is te bereiken op 06 45654867.

  coordinator@talentumwassenaar.nl

  Linkedin Vincent
 • Marleen van der Berg

  Marleen van der Berg

  Orthopedagoog

  Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas. Tevens is zij coördinator / aanspreekpunt voor het Centrum Jeugd en Gezin Wassenaar ten behoeve van ouders, opvoeders en professionals

  mvanderberg@sadwassenaar.nl

  Linkedin Marleen van der Berg
 • Caroline Boeters

  Caroline Boeters

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  cboeters@sadwassenaar.nl

  Linkedin Caroline Boeters
 • Sandra de Beer

  Financieel administratief medewerker

  De financieel administratief medewerker is verantwoordelijk voor de facturatie, betalingen etc. Tevens maakt zij financiële overzichten voor de directeur en voert diverse administratieve taken uit.

  sdebeer@sadwassenaar.nl

  Linkedin Sandra de Beer
 • Ellen Fekkes

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  efekkes@sadwassenaar.nl

  Linkedin Ellen Fekkes
 • Walda Goldbach

  Walda Goldbach

  Directie secretaris, Informatiespecialist

  Ondersteunt de directeur als directiesecretaris
  Voert het beheer over het onderwijsinformatiecentrum. Draagt zorg voor de aanschaf en de uitleen van methodes, vakliteratuur, softwareprogramma's en leskisten voor het onderwijs. Onderhoudt de website.  

  wgoldbach@sadwassenaar.nl

  Linkedin Walda Goldbach
 • Stefan Lindgreen

  Stefan Lindgreen

  Combinatiefunctionaris Talentum

  voor Sport & Spel bij Talentum, brede schoolarrangement Wassenaar. Ontwikkelt samen met andere partijen een naschools aanbod hiervoor. Begeleidt en ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen Wassenaar. www.talentumwassenaar.nl

  slindgreen@talentumwassenaar.nl

  Linkedin Stefan Lindgreen
 • Petra Maas

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen.

  pmaas@sadwassenaar.nl

  Linkedin Petra Maas
 • Annelies Maddox

  Annelies Maddox

  Adviseur Passend Onderwijs

  Is als onderwijsspecialist betrokken bij de ondersteuningsteams van de scholen namens het samenwerkingsverband. Samen met school en de ouders kijken we naar de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling en de school.

   

  amaddox@sadwassenaar.nl

  Linkedin Annelies Maddox
 • Nicoline Paardekooper

  Nicoline Paardekooper

  Secretaresse

  Ontvangt als secretaresse bezoekers voor het opvoedingsspreekuur en voor de bibliotheek. Draagt zorg voor afspraken, correspondentie en documentatie. Onderhoudt de website.

  algemeen@sadwassenaar.nl

  Linkedin Nicoline Paardekooper
 • Monique van der Plas

  Monique van der Plas

  Onderwijsadviseur

  Adviseert en ondersteunt directies, schoolteams en individuele leraren op het gebied van schoolontwikkeling. Bijzondere aandachtsgebieden zijn passend onderwijs, opbrengst gericht werken, integraal personeelsbeleid, rekenen, referentieniveaus, VVE (peuterplein) en taal/rekenen kleuters.

  mvanderplas@sadwassenaar.nl

  Linkedin Monique van der Plas
 • Inge Roest

  Inge Roest

  Combinatiefunctionaris Talentum

  voor Natuur, Techniek & Wetenschap bij Talentum, brede schoolarrangement Wassenaar. Ontwikkelt hiervoor samen met andere partijen een naschools aanbod. Begeleidt en ondersteunt projecten, gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen Wassenaar. www.talentum-wassenaar.nl

  iroest@talentumwassenaar.nl

  Linkedin Inge Roest
 • Loes Schoeren

  Loes Schoeren

  Ontwikkelingspsycholoog, opvoedingsdeskundige

  Houdt woensdagochtend spreekuur voor ouders/ verzorgers met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Het spreekuur is volgens afspraak, telefoon 511 85 00. 

  lschoeren@sadwassenaar.nl

  Linkedin Loes Schoeren
 • Ron Smits

  Ron Smits

  Combinatiefunctionaris Talentum

  voor Kunst & cultuur bij Talentum, brede schoolarrangement Wassenaar. Ontwikkelt samen met andere partijen een naschools aanbod hiervoor. Begeleidt en ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen Wassenaar. www.talentumwassenaar.nl

  rsmits@talentumwassenaar.nl

  Linkedin Ron Smits
 • Thea Straathof

  Thea Straathof

  Remedial teacher, adviseur speciale leerhulp

  Signaleert en diagnosticeert leerproblemen. Stelt handelingsplannen op, voert deze uit en adviseert tevens de leraren en ouders inzake de begeleiding van leerlingen. 

  tstraathof@sadwassenaar.nl

  Linkedin Thea Straathof
 • Sophie Vrolijk

  Sophie Vrolijk

  Medewerker Talentum

  voor Kunst & cultuur bij Talentum, brede schoolarrangement Wassenaar. Ontwikkelt samen met andere partijen een naschools aanbod hiervoor. Begeleidt en ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen Wassenaar. www.talentumwassenaar.nl

  svrolijk@talentumwassenaar.nl

  Linkedin Sophie Vrolijk
 • Kim de Winter

  Kim de Winter

  Psycholoog

  Verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adviseert ouders en leerkrachten. Naast intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek verricht zij ook observaties in de klas. Adviseert en ondersteunt directies, schoolteams en individuele leraren op het gebied van schoolontwikkeling.

  kdewinter@sadwassenaar.nl

  Linkedin Kim de Winter
 • Kirsten Wolfert

  Kirsten Wolfert

  Directeur / bestuurder

  Heeft de dagelijkse leiding van de Schooladviesdienst, is voor de gezamenlijke scholen betrokken bij de bestuurlijke samenwerking en is adviseur van het Scholencollectief Wassenaar.

   

  kwolfert@sadwassenaar.nl

  Linkedin Kirsten Wolfert