Home >
 • 2013-10-31

  Druk in de klas?

  Elk kind is wel eens druk of heeft moeite met concentreren. Het komt echter voor dat dit gedrag het functioneren van een kind kan belemmeren in de klas, en in de thuissituatie. Nu zijn de eisen die op school aan een kind gesteld worden heel anders dan thuis en vaak is het de school die aan de bel trekt om hulp in te schakelen. Op dit moment hebben scholen echter geen handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen. 

   

  De Vrije Universiteit van Amsterdam is bezig met een project dat inspringt op deze hulpvraag. Druk in de Klas is een methode voor de leerkracht om kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag (met, maar vooral ook zonder ADHD) op een positieve manier bij te sturen. Het doel van dit project is om kinderen in de klas en uit de geestelijke gezondheidszorg houden.

   

  Wat houdt Druk in de Klas in?

  Druk in de Klas is een leerkrachtmethode van 18 weken gericht op de aanpak van druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas. Druk in de Klas is gebaseerd op een methode die in de VS effectief is gebleken. De methode bestaat uit een werkboek met werkbladen en praktische voorbeelden, waar de leerkracht zonder extra scholing mee aan de slag kan gaan. De speerpunten zijn het positief belonen van gewenst gedrag, alsook het creëren van structuur en voorspelbaarheid in de klas.

  Wat is het doel van ons onderzoek?

  Met dit onderzoek willen wij de effectiviteit van Druk in de Klas aantonen, met als doel deze methode op grote schaal op scholen in Nederland in te zetten. Om de effectiviteit te onderzoeken, vergelijken we twee groepen met elkaar (door loting bepalen we in welke groep de school terecht komt):

  • De trainingsgroep gebruikt Druk in de Klas gedurende 18 weken, waarbij wij drie keer langskomen om het effect van de methode op het gedrag van uw kind in kaart te brengen.
  • De volggroep gebruikt de leerkracht de methode in eerste instantie niet, maar het gedrag van uw kind wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden én u krijgt na afloop een deelnemersrapport. Na afloop van de 18 weken krijgt de leerkracht de methode toegestuurd om deze alsnog in de klas te gebruiken. 

  Wij zijn op zoek naar kinderen:

  -          met druk gedrag of aandachtsproblemen in de klas (mét en zonder diagnose ADHD)

  -          in groep 3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs

  -          die de afgelopen 6 maanden niet onder behandeling zijn (geweest) voor ADHD

  -          waarvan de leerkracht enthousiast is over Druk in de Klas en de methode 18 weken in de klas wil gebruiken. Er kunnen meerdere klassen van één school meedoen, en maximaal 2 kinderen per klas. In geval van duopartners is het van belang dat beide leerkrachten de methode in de klas willen gebruiken. Voor deelname hebben wij toestemming nodig van de ouders en de leerkracht.

  Interesse?

  Als u meer informatie wilt of als u zich wilt aanmelden, neem dan contact op met

  Betty Veenman (Afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam),

  via 020-598 3565 of b.y.veenman@vu.nl. Aanmelden kan ook via www.drukindeklas.nl.

   

  Let op: de aanmeldingsprocedure loopt tot eind december 2013!


  terug naar overzicht >