Home >
 • 2012-11-26

  DYSLEXIEONDERZOEK EN –BEGELEIDING OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

  Sinds 2010 werkt de Schooladviesdienst op het gebied van Dyslexie samen met het Rijnlands Lyceum Wassenaar.

   

  Sinds 2010 werkt de Schooladviesdienst op het gebied van Dyslexie samen met het Rijnlands Lyceum Wassenaar.

  Dyslexiescreening in de brugklas:

  In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen in de onderbouw nieuwe talen aangeleerd, moderne vreemde talen en soms ook Latijn. De hoeveelheid te verwerken leesstof is in het voortgezet onderwijs, met name bij de zaakvakken, veel groter dan in het basisonderwijs.

  Bij een aantal leerlingen levert dit problemen op. Sommige van deze leerlingen zijn in het basisonderwijs bij het lezen en spellen niet uitgevallen. Er is mogelijk niet aan Dyslexie gedacht omdat deze leerlingen de eventuele problemen konden compenseren door hun intelligentie of door de manier van lesgeven in het basisonderwijs.

  Nu er in de benedenbouw van het VO een groot beroep wordt gedaan op het aanleren van vreemde talen en het verwerken van grote hoeveelheden leesstof vallen deze leerlingen mogelijk  alsnog uit.

  In alle brugklassen wordt daarom een dyslexiescreening georganiseerd. In de maanden oktober, november en december. We hanteren daarbij de normen van het Protocol Dyslexie voor het Voortgezet Onderwijs.  Risicoleerlingen worden op school uitgenodigd voor een vervolgonderzoek.  Uit deze groep wordt een beperkt aantal leerlingen geselecteerd voor een psychodiagnostisch onderzoek naar dyslexie. Dit psychodiagnostisch onderzoek naar dyslexie vindt plaats na toestemming van de ouders. Hiervoor wordt een bijdrage in rekening gebracht.

  In de afgelopen jaren is uit de vijf brugklassen slechts een enkele leerling alsnog in aanmerking gekomen voor een dyslexieverklaring. In 2010 waren het in totaal 5 leerlingen, in 2011 slechts 1 leerling.

  Begeleiding dyslectische leerlingen:

  Naast de dyslexiescreening begeleidt de Schooladviesdienst ook leerlingen op het Rijnlands die al een dyslexieverklaring hebben. Mevr. H. Bart de Jonge van de Schooladviesdienst en twee docenten van het Rijnlands Lyceum (Dyslexieteam)  spreken met ouders van nieuwe dyslectische leerlingen uit groep 8. Het Dyslexieteam adviseert naast gesprekken met leerlingen ook docenten.

  De begeleiding bestaat uit groepsbijeenkomsten met dyslectische brugklassers. Er wordt aandacht besteed aan de problemen die zich door de dyslexie kunnen voordoen. Tevens is er aandacht voor leren leren,  plannen en kennismaking met hulpmiddelen. Om de paar weken worden op school korte individuele gesprekjes gevoerd met de dyslectische leerlingen uit de brugklas.

  Leerlingen uit de hogere klassen kunnen indien gewenst een gesprek aanvragen op school. Dit gebeurt regelmatig. Soms vloeit hieruit alsnog een dyslexieonderzoek voort. Voor oudere dyslectische leerlingen wordt ieder jaar een cursus ‘Mindmappen’ aangeboden.


  terug naar overzicht >