Home >
 • 2018-08-20

  Talentum zoekt een Combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur (0,5 fte)

  Talentum Wassenaar is gericht op talentontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar binnen Wassenaar, en is onderdeel van de Schooladviesdienst Wassenaar.

  Talentum biedt kinderen in het primair onderwijs een gevarieerd en afwisselend naschools activiteitenaanbod op het gebied van Sport & Spel, Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek en Natuur & Duurzaamheid.

   

   Tevens ondersteunt Talentum het primair onderwijs onder schooltijd door het verzorgen van cultuurworkshops, Natuur- en Milieueducatie en de coördinatie van sportclinics.

   

  Binnen het voortgezet onderwijs worden projectdagen en workshops verzorgd op het gebied van loopbaan-oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.

  De combinatiefunctionaris is als talentcoach de schakel tussen de verschillende betrokken partijen in Wassenaar en fungeren als bruggenbouwers in het maatschappelijk veld. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega, die als combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur, ons team komt versterken.

   

  Algemene taken Combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur:

    • ·         Ontwikkelt en voert activiteiten uit die passen binnen het programma- en beleidskader van Talentum Wassenaar;
  • ·         Biedt vraaggerichte ondersteuning aan verenigingen, organisaties en/of instellingen op vakinhoudelijk, beleidsmatig en pedagogisch/didactisch terrein.

  Specifiekere taken:

  • ·         Ontwikkelt, voert uit en organiseert een kunst- en cultuuraanbod (bijvoorbeeld op het gebied van handvaardigheid, sociale media, film en fotografie) gericht op cultuurstimulering zowel binnen- als buitenschools, in samenwerking met verenigingen/ instellingen, buitenschoolse opvang en wijken;
  • ·         Onderhoudt contact met de cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten op scholen en geeft desgevraagd advies;
  • ·         Verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten;
  • ·         Verzorgt de communicatie met leerlingen, ouders en scholen over het aanbod van activiteiten;
  • ·         Volgt nauwgezet de ontwikkelingen op cultuureducatief vlak.

  Competenties:

  • ·         Sterk in plannen en organiseren;
  • ·         Pedagogisch-didactisch sterk;
  • ·         Communicatief en sociaalvaardig;
  • ·         In staat verbindingen te leggen;
  • ·         Betrokken en proactief;
  • ·         Instaat zich in te leven in de doelgroep;
  • ·         Een flexibele teamspeler;
  • ·         Is creatief vaardig op het gebied van “nieuwe” media, handvaardigheid, film en fotografie.

   

  Opleidingen die aansluiten bij dit profiel:

  • ·         De kandidaat heeft minimaal een HBO-opleiding op het gebied van kunst- of cultuur;
  • ·         Een pedagogische/didactische opleiding of een didactische aantekening.

   

  Wat bieden wij?

  • ·         Een afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid in een dynamisch team.
  • ·         Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden op basis van 0,5 fte, met intentie tot verlenging met nogmaals 12 maanden. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is 0,5 fte wat overeenkomt met 18 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je 3 uur en 20 minuten extra in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties. 
  • ·         Een salaris tussen de € 1.818 - € 2.729  (gebaseerd op een volledig dienstverband van 36 uur), afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring;
  • ·         Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en je activiteiten vorm te geven.

  Het dienstverband wordt aangegaan met de SchoolAdviesDienst Wassenaar. De SchoolAdviesDienst Wassenaar is een organisatie voor onderwijsbegeleiding en -advies voor alle Wassenaarse scholen.

  De start van de functie is zo snel mogelijk en uiterlijk 15 oktober 2018.

  Voorkeur gaat uit naar een kandidaat woonachtig in de omgeving van Wassenaar en in het bezit van een auto.

  Meer informatie?

  Bij vragen kunt u, vanaf 27 augustus 2018, contact opnemen met de coördinator van Talentum Wassenaar op telefoonnummer 070-5118500 (Schooladviesdienst Wassenaar) of 06-45654867.

  Solliciteren is mogelijk tot 7 september 2018 door het sturen van een CV met motivatie naar: coordinator@talentumwassenaar.nl t.a.v de selectiecommissie.

  De eerste ronde selectiegesprekken staat gepland op in de week van 24 september 2018. De tweede ronde zal plaatsvinden in de week van 1 oktober 2018.

   


  terug naar overzicht >