Home > Scholen > Voorschoolse educatie

Ook een thema avond voor uw medewerkers nodig?

Neem contact op met Monique van der Plas 

 

Voorschoolse educatie

De onderwijsadviseurs van de SAD zijn werkzaam op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In het kader hiervan helpen de onderwijsadviseurs kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Wassenaar bij de invulling van het activiteitenaanbod. Ook organiseert de SAD thema-avonden voor medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dit alles leidt tot verhoogde kwaliteit van het aanbod op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en een toename van het aantal kinderen die doelgerichte voorschoolse educatie krijgen.

Activiteiten aanbod

Peuterplein
De methode Peuterplein is door de SAD geïntroduceerd en (deels) geïmplementeerd bij de Wassenaarse Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven.
Peuterplein is een breed pakket voor stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt een goede voorbereiding op groep een van de basisschool, doordat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden systematisch aan bod komen. Voor taal is het doel het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, zodat er aan het eind van de peuterperiode sprake is van een soepele overgang naar het kleuteronderwijs. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de uitgever.


Peuterestafette
Peuterestafette is het overdrachtsformulier van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar de basisschool. Door de resultaten van Peuterplein per leerling in te vullen in Peuterestafette en over te dragen aan de basisscholen, is er sprake van een doorgaande lijn.


Leskisten
De SAD beschikt over VVE- leskisten die door de Wassenaarse peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen geleend kunnen worden.
Er zijn leskisten voor:

  • Taalontwikkeling en NT2
  • Techniek
  • Natuur
  • Verkeer


Thema-avonden
De invulling van de thema-avonden wordt opgepakt aan de hand van vragen uit het werkveld. Onderwerpen als ADHD, taalontwikkeling bij peuters, straffen en belonen zijn hierbij aan bod gekomen.